DARE TO DREAM

Sunday, October 12, 2014

RINGKASAN BUDGET 2015

Related Posts with Thumbnails
SELAWAT KE NABI DAN KELUARGANYA AHLUL BAIT 

Pesara Kerajaan mendapat bayaran bantuan khas sebanyak RM250
Pemberian bonus sebanyak setengah bulan gaji kepada penjawat awam dengan bayaran minimum RM500
Elaun Ahli-ahli Parlimen: Ahli Dewan Negara dinaikkan kepada bersamaan antara gred 54 dan Jusa C
Elaun Ahli-ahli Parlimen: Ahli Dewan Rakyat dinaikkan elaun kepada gred bersamaan gred Jusa C
i-BR1M digantikan dengan Skim Khairat Kematian - waris penerima BR1M mendapat RM1,000
Bantuan BR1M: Individu, bawah RM2,000 mendapat RM350
Bantuan BR1M: Isi Rumah, RM3,000 - RM4,000 mendapat RM750
Bantuan BR1M: Isi rumah, bawah RM3,000 mendapat RM950
Menambahbaik Bantuan Rakyat 1Malaysia


Membaik pulih dan menyelenggara kuarters tentera, polis, guru dan kakitangan kesihatan - RM500 juta
Menurunkan harga miminum rumah Penjawat Awam 1Malaysia
Penambahbaikan had kelayakan pinjaman perumahan
Menambahbaik skim perkhidmatan awam
Pembinaan Pusat Percetakan Al-Quran di Putrajaya - RM30 juta
Mengisytiharkan tahun 2015 sebagai pemerkasaan NGO dan kesukarelawan (MyNGO) - RM50 juta
Meningkatkan RELA sebagai sebuah Jabatan dikenali sebagai Jabatan Sukarelawan Malaysia
Meningkatkan tahap keselamatan dan ketenteraman awam serta pertahanan negara
Mengatasi masalah kehilangan air tidak berhasil - RM112 juta
Pembinaan Loji Rawatan Air Langat 2 - RM3 bilion
Mempelbagaikan sumber bekalan melalui penerokaan air bawah tanah, penggunaan semula air terawat untuk industri dan pertanian
Menyediakan National Water Blueprint bagi mempastikan kelangsungan bekalan air di seluruh negara
Menambah 10 batang tiang lampu menjadikan dua puluh di lebih 22,000 kampung di seluruh negara - RM56 juta
Program pembangunan ekonomi, kemudahan infrastruktur dan penambahbaikan taraf hidup masyarakat Orang Asli
Meningkatkan mutu perkhidmatan udara luar bandar di Sabah dan Sarawak - RM160 juta
Program membina dan membaik pulih rumah usang - RM200 juta
Program bekalan air bersih luar bandar kepada 7,500 buah rumah - RM394 juta
Program penyambungan bekalan elektrik kepada lebih 15,000 buah rumah
Projek jalan luar bandar termasuk bekas jalan-jalan balak di Sabah dan Sarawak - RM943 juta
Pentaksiran sendiri ke atas keuntungan pelupusan harta tanah ditaksir
Penambahbaikan program Skim Rumah Pertamaku kendalian Cagamas
Melanjutkan pengecualian duti setem 50% ke atas surat cara pindah milik dan perjanjian pinjaman
Membina 12,000 unit Rumah Mesra Rakyat dan 5,000 unit Rumah Idaman Rakyat, 20,000 unit Rumah Aspirasi Rakyat
Membina 26 ribu unit rumah Program Perumahan Rakyat - RM644 juta
Membina 80 ribu unit rumah PR1MA - RM1.3 bilion


Mengukuhkan pendidikan awal kanak-kanak - RM711 juta
Menambah 5 buah Pusat Aktiviti Warga Emas menjadikan 50 buah di seluruh negara
Meningkatkan geran tahunan Majlis Kebangsaan bagi OKU kepada RM1 juta
Menaikkan kadar makanan harian 8,700 penghuni di 63 institusi Jabatan Kemajuan Masyarakat kepada RM16
Menaikkan pelepasan cukai bagi pembelian peralatan sokongan asas kepada RM6,000
Menaikkan pelepasan cukai bagi setiap anak yang OKU kepada RM6,000
Kadar bantuan bagi OKU dinaikkan
Bantuan kewangan kepada keluarga miskin, kanak-kanak, warga emas dan OKU - RM1.2 bilion
Pengagihan sebanyak 55,000 test kit denggi kepada semua klinik swasta
Mempertingkatkan program pencegahan denggi melalui kesedaran komuniti dan perolehan peralatan pencegahan
Meningkatkan pelepasan cukai sehingga RM6,000 setahun ke atas perbelanjaan perubatan penyakit serius
Mempertingkatkan kemudahan perkhidmatan hemodalisis
Menempatkan 30 orang doktor perubatan di 30 Klinik 1Malaysia
Menambah 30 Klinik 1Malaysia dan membina sebuah Klinik Kesihatan di Cyberjaya
Membina 20 Klinik Kesihatan antaranya Klinik Kesihatan di Kuala Lipis, Pahang
Membina dua buah hospital; Hospital Dungun di Terengganu dan Hospital Seri Iskandar di Perak
Meningkatkan Perkhidmatan Kesihatan Kepada Rakyat
Bantuan kepada pekebun kecil kelapa sawit
Bantuan kepada pekebun kecil getah
Menambahbaik Perkhidmatan Bas Berhenti-henti di beberapa ibu negeri melalui sistem kontrak dengan syarikat bas
Perkhidmatan Electric Train Service Ipoh-Butterworth bermula April 2015
Menyediakan perkhidmatan bas antara bandar kepada penduduk yang menetap di luar tetapi bekerja di KL
Memperkukuhkan mekanisme pemantauan harga
Mewujudkan dan memberi peruntukan kepada kumpulan pemantau harga atau price watch team
Projek Khas Perumahan Nelayan bagi membaik pulih dan membina rumah nelayan - RM250 juta
Memasang Automatic Identification System ke atas bot-bot nelayan untuk meningkatkan hasil tangkapan - RM27 juta
Meningkatkan pengeluaran akuakultur ternakan ikan, kupang dan tiram dalam sangkar - RM60 juta
Pemberian elaun bagi seramai 44,000 nelayan darat sepenuh masa sebanyak RM200 sebulan - RM313 juta
Menaikkan elaun sara hidup nelayan
Pembangunan dan Kebajikan Nelayan
Mempergiatkan 4 Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu yang melibatkan kawasan tanaman padi
Pemberian geran pemadanan RM100 juta kepada Lembaga Pertubuhan Peladang
Program lelongan sayur-sayuran berkualiti dengan harga berpatutan setiap minggu di 85 lokasi FAMA dan pasar tani
Pembukaan 65 buah Pasar Tani Kekal dan 50 buah Pasar Ikan yang beroperasi setiap hari
Memperkukuh Rantaian Bekalan Makanan
Program Baucer Buku 1Malaysia dengan kadar bantuan RM250 seorang
Bantuan RM100 kepada setiap pelajar sekolah rendah dan menengah
Mengisytiharkan Hari Sukan Negara disambut pada hari Sabtu pertama dalam bulan November setiap tahun
Pelaksanaan Blueprint Sukan Negara (Sporting Nation) - RM103 juta
Memudahkan akses kepada pinjaman perumahan (rumah pertama) melalui Skim Perumahan Belia
1Malaysia Youth City - RM100 juta
Meningkatkan keupayaan dan kemahiran belia melalui Program Transformasi IKBN dan Program Coding Bootcamp
Melaksanakan Program Agropreneur Muda
Menggilap bakat keusahawanan di kalangan belia melaui Program MaGIC, SME Bank dan Agro Bank
Mempergiatkan program kesukarelawan belia melalui 1M4U dan memperkenalkan MyCorp - RM10 juta
Memperkenalkan program Akademi Kepimpinan Belia untuk mengasah bakat kepiminan di kalangan belia
Mengukuhkan aspek kepimpinan belia melalui Program Felo Perdana, Parlimen Belia Malaysia dan Anugerah Remaja Perdana Malaysia
Mengkaji semula Program Latihan Khidmat Negara dan memperkenalkan satu konsep baru
Melancarkan Pelan Transformasi Belia Negara - RM320 juta
Menggalakkan penubuhan lebih banyak pusat penjagaan kanak-kanak di premis pejabat swasta
Menambah baik kemudahan cuti menjaga anak
Menyuntik semangat keusahawanan di kalangan wanita melalui peruntukan khusus usahawan wanita India - RM30 juta
Meningkatkan aspek keselamatan wanita
Program Women Career Comeback - Program latihan untuk wanita profesional kembali ke pasaran pekerjaan
1Malaysia Support for Housewife - Menambah baik peluang wanita untuk kembali ke pasaran kerja
Memperkukuh Program Pengarah Wanita - Sasaran 30% penglibatan wanita
Menyeimbangkan harga barang keperluan antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak
Memperkukuh Rantaian Bekalan Makanan di Sabah dan Sarawak melalui pemberian subsidi padi bukit - RM70 juta
Penempatan semula perkampungan air di Semporna dan Sandakan secara berperingkat
Menambahbaik kelengkapan operasi pertahanan dan keselamatan
Memperkukuhkan keselamatan di kawasan Zon Keselamatan Pantai Timur Sabah (ESSZONE)
Program meningkatkan akses kesihatan Sabah dan Sarawak
1 buah mini UTC dan RTC masing-masing dibuka di Sabah dan Sarawak
Pembinaan Lebuh Raya Pan Borneo sepanjang 1,663km - RM27 bilion
Membangunkan Modal Insan Bumiputera
Kemudahan pembiayaan dan kredit kepada PKS Bumiputera
Memperluaskan program carve-out and compete secara meritokrasi meliputi projek Kerajaan dan penswastaan
Memperkenalkan program pre-eksport untuk syarikat Bumiputera Berprestasi Tinggi
Memperluaskan Program Skim Usahawan Permulaan Bumiputera ke Sabah dan Sarawak - RM30 juta
Memperkukuh peranan Institut Keusahawanan Negara sebagai pusat kecemerlangan keusahawanan Bumiputera
Meningkatkan pemilikan ekuiti Bumiputera dalam anak Syarikat Berkaitan Kerajaan melaluin EKUINAS - RM600 juta
Startup Work Pass untuk Usahawan ekspatriat Start-Up
Mengoptimumkan kapasiti latihan double shift bagi program sepenuh masa ke atas 176 kursus - RM570 juta
Globally Recognised Industry and Professional Certification (1MalaysiaGRIP) - RM300 juta
Galakan potongan dua kali cukai kepada syarikat yang melaksanakan Skim Latihan 1Malaysia
Latihan teknikal dan bantuan pendidikan kepada golongan belia India - RM30 juta
Sistem Insurans Pekerjaan Sistem
Akta Kerja 1955 dan akta perburuhan yang berkaitan dikaji semula
Mensejahterakan Golongan Pekerja
Program meningkatkan keyakinan diri dan kemahiran berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris kepada graduan
Program Industry Academia Collaboration - RM30 juta
Meningkatkan Kebolehpasaran Graduan
Geran Sepadan Skim Simpanan Pendidikan Nasional (SSPN-i)
Diskaun 20% kepada peminjam yang membuat penyelesaian secara sekaligus
Rebat 10% kepada peminjam yang membuat bayaran balik pinjaman secara berterusan selama 12 bulan
Tabung Pendidikan Tinggi Nasional
Meneruskan program MyBrain15 dengan sasaran menghasilkan 60,000 pemegang PhD menjelang tahun 2023
Tajaan pelajaran kepada setiap pelajar yang layak ke peringkat pengajian tinggi
Menaja Pelajaran
Pembayaran kos bil elektrik dan air kepada semua sekolah jenis kebangsaan di bawah kementerian dengan siling RM5,000 sebulan
Penyelenggaraan fasiliti dalam aspek keselamatan dan persekitaran pembelajaran - RM800 juta
Membangunkan dan Menyelenggara Fasiliti Pendidikan
Galakan cukai kepada syarikat swasta bagi melahirkan tenaga kerja berpengetahuan dan berkemahiran
Program Transformasi Vokasional dan Teknik (TEVT) - RM1.2 bilion
Mengarus Perdana Pendidikan Teknikal dan Vokasional
Program Sekolah Amanah - RM10 juta
Mengupaya Program Sekolah Amanah dan Pembinaan Sekolah Baru
Program Pembimbing Pakar Peningkatan Sekolah dan Rakan Peningkatan Sekolah - RM250 juta
Memantapkan Profesionalisme Perguruan dan Prestasi Sekolah
Mengupaya Modal Insan dan Keusahawanan
Peruntukan sebanyak RM356 juta
Strategi Lautan Biru Kebangsaan (NBOS)
Langkah merasionalisasi subsidi dilaksanakan secara berperingkat
Rasionalisasi Subsidi
6. Insentif & bantuan kepada peniaga berikutan pelaksanaan GST
5. Kadar cukai pendapatan syarikat, syarikat kecil & sederhana serta kadar cukai koperasi
4. Penstrukturan semula cukai pendapatan individu bagi tahun taksiran 2015
3. Pelepasan GST ke atas penjualan runcit minyak petrol RON95, diesel dan LPG
2. Kadar penggunaan elektrik yang tidak dikenakan GST dinaikkan daripada 200 kepada 300 unit pertama
1. Peluasan skop barang dan perkhidmatan yang tidak dikenakan GST
Melaksanakan Cukai Barang dan Perkhidmatan
Peningkatan aktiviti R&D
Pembangunan Inovasi dan Pengkomersilan
5. Pembiayaan Perniagaan kepada Usahawan PKS
4. Pembiayaan perniagaan oleh TEKUN - Tambahan dana RM500 juta
3. Memperkenal Skim Pinjaman Mudah Automasi & Pemodenan PKS - RM80 juta
2. Melaksanakan Business Accelerator Programme - RM10 juta (SME Corp)
1. Melaksanakan Program SME Investment Partner - RM375 untuk lima tahun
Membangunkan Perusahaan Kecil dan Sederhana:
Menganjurkan 'Malaysia - Year of Festivals 2015' - RM316 juta
Merancak Industri Pelancongan
Pembinaan 1,000 menara pencawang telekomunikasi dan pembinaan kabel dasar laut - RM2.7 bilion
Meningkatkan Keupayaan Jalur Lebar Berkelajuan Tinggi
Mewujudkan Dana Industri Kandungan Digital bagi memajukan industri kreatif - RM100 juta
Merancakkan Industri Kreatif
9. Dana pinjaman Sustainable Mobility Fund untuk industri pembuatan kenderaan elektrik di Malaysia - RM70 juta
8. Pengerang Integrated Petroleum Complex - RM69 bilion
7. Pembinaan Projek LRT3 yang akan menghubungkan Bandar Utama, Shah Alam dan Klang - RM9 bilion
6. Pembinaan MRT Jajaran Kedua dari Selayang ke Putrajaya - RM23 bilion
5. Menaik taraf landasan keretapi sektor Pantai Timur - RM150 juta
4. Membina Lebuh Raya Lingkaran Luar Kuala Lumpur - Hubungan Timur - RM1.6 bilion
3. Membina Lebuh Raya Damansara - Shah Alam - RM4.2 bilion
2. Membina Lebuh Raya Pantai Barat dari Taiping ke Banting - RM5 bilion
1. Membina Lebuh Raya Sungai Besi - Ulu Klang - RM5.3 bilion
Beberapa projek infrastruktur akan dilaksanakan:
Merancak Pelaburan Awam dan Swasta
Meningkatkan produktiviti melalui proses automasi sektor perkilangan
Elaun Modal Bagi Peningkatan Proses Automasi oleh Industri Berintensif Buruh
Galakan pengurusan kawasan perindustrian
Insentif Untuk Pengurusan Kawasan Perindustrian
Menambahbaik pakej insentif khas di bawah Koridor-koridor Ekonomi merangkumi lebih banyak kawasan
Memastikan Pertumbuhan Wilayah Yang Seimbang dan Inklusif
Penubuhan Kelab Protection & Indemnity Malaysia di bawah Exim Bank
Menggalakkan Industri Perkapalan Tempatan
Potongan cukai bagi menerbitkan sukuk berasaskan prinsip Ijarah dan Wakalah dilanjutkan tiga tahun lagi
Potongan cukai bagi perbelanjaan menerbitkan sukuk Ijarah dan Wakalah dilanjutkan sehingga 2018
Pelabur individu diberi pengecualian cukai pendapatan selama tiga tahun berturut-turut
Mencadangkan Sekuriti Kerajaan Malaysia dan Terbitan Pelaburan Kerajaan diuruskan dalam ETBS
Memperkenalkan Platform Akaun Pelaburan - RM150 juta
Memperkukuhkan Pasaran Kewangan Islam
Kelima: Mengukuhkan Skim Pembangunan Francais di bawah KPDNKK - RM20 juta
Keempat: Memperkenal semula Dana Perkhidmatan Eksport - Dana RM300 juta
Ketiga: Menwujudkan Research Incentive Scheme for Enterprise - RM10 juta
Kedua: Mewujudkan Skim Jaminan Sektor Perkhidmatan - RM5 bilion
Pertama: Melaksanakan Blueprint Sektor Perkhidmatan
Sasaran sumbangan 60% kepada KDNK pada 2020 daripada 55% pada 2013
Memperkukuhkan Pertumbuhan Ekonomi dengan merancakkan sektor perkhidmatan
Strategi Utama: 7. Mensejahtera Rakyat
Strategi Utama: 6. Membangun Program Transformasi Belia Negara
Strategi Utama: 5. Memartabat Peranan Wanita
Strategi Utama: 4. Memperkasa Agenda Bumiputera
Strategi Utama: 3. Mengupaya Modal Insan dan Keusahawanan
Strategi Utama: 2. Memantap Tadbir Urus Fiskal
Strategi Utama: 1. Memperkukuh Pertumbuhan Ekonomi
Pada tahun 2015, kutipan hasil Kerajaan Persekutuan diunjurkan RM235.2 bilion
Di bawah peruntukan pembangunan, sektor ekonomi menerima agihan tertinggi RM29.3 bilion
Di bawah peruntukan mengurus, RM65.6 bilion adalah untuk Emolumen, RM38.1 bilion untuk Perkhidmatan dan Bekalan
Sejumlah RM273.9 bilion diperuntukkan untuk 2015, peningkatan sebanyak RM9.8 bilion berbanding 2014
Tema Bajet 2015: Ekonomi Keperluan Rakyat dengan tujuh teras utama
Ikuti siaran langsung pembentangan ‪#‎Bajet2015‬ oleh @NajibRazak hari ini bermula jam 4 petang di Astro AWANI
Adalah salah kita serahkan beban hutang kepada generasi akan datang. Kita mesti wariskan ekonomi yang lebih kukuh - Najib Razak
Kerajaan mesti melakukan sesuatu yang tepat untuk ekonomi Malaysia, bukan yang popular - Najib Razak
Bantuan Rakyat 1Malaysia (BR1M) akan diteruskan kerana bantuan itu sebahagian dari manifesto kerajaan - Najib Razak
Pengurangan defisit kerajaan secara berterusan penting bagi memastikan bajet seimbang menjelang 2020 - Najib Razak
Kerajaan berusaha memastikan kemajuan ekonomi seiring dengan kesejahteraan rakyat - Najib Razak

Nor Amran Abdullah
Setiausaha Kehormat
 Persatuan Inspirasi Wawasan Kuala Lumpur ( PPM-001-14-13052013)
YDP ( Penaja )
Persatuan ALUMNI Al-Ehya El-Karim Tg. Bidara, Masjid Tanah, Melaka

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails